Trasy Klasyczne

popieluszko1Grób i muzeum poświęcone działalności i męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki oraz kościół św. Stanisława Kostki, w którym ksiądz Jerzy odprawiał msze, wygłaszał co tydzień w niedziele słynne kazania w czasie stanu wojennego,

gdzie podczas mszy na pogrzebie zgromadziły się dziesiątki tysięcy wiernych.


Czas trwania 1,5 godziny

Koszt usługi przewodnickiej: w ramach usługi przewodnickiej na mieście

Koszt wizytu w muzeum: mile widziene datki 

www.popieluszko.net.pl