Trasy Klasyczne

świątynia1Największa warszawska świątynie, ciągle w budowie jest votum dziękczynnym za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Przy Świątyni powstaje również Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego. 

 

W dolnym kościele możemy odwiedzić Panteon wielkich Polaków.


Koszt usługi przewodnickiej: w ramach biletu wstępu

Koszt biletów

• Ulgowy: 3,- zł

• Normalny: 5,- zł

• Grupowy za każde 25 osób: 50,- zł

www.centrumopatrznosci.pl